Urządzenia do stref zagrożonych wybuchem

W przypadku stref zagrożonych wybuchem trzeba wykazać się wyjątkową ostrożnością, dbałością o przestrzeganie przepisów i norm oraz wiedzą na temat doboru odpowiednich urządzeń. Brak świadomości istnienia zagrożenia może doprowadzić do poważnej katastrofy w miejscu pracy i niepotrzebnego narażenia życia oraz zdrowia zatrudnianych pracowników. Strefy zagrożenia wybuchem określane są również skrótem EX, a wszelkie urządzenia, jakie są w nich umieszczane powinny spełniać dyrektywę europejską ATEX.

Odpowiednie znakowanie urządzeń oraz ich sprawdzenie

To właśnie dyrektywa europejska ATEX wymaga, aby na urządzeniach dedykowanych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem znajdował się symbol Ex, a wcześniej, aby producent oznakował go poprzez symbol CE. Aby takie urządzenie zostało przekazane do eksploatacji konieczne jest, aby przeszło ono specjalną procedurę, która zakłada sprawdzenie go pod kątem bezpieczeństwa przez wybraną jednostkę certyfikującą (takich jednostek jest kilka).

Rodzaje urządzeń przeciwwybuchowych

Pierwszym rodzajem takich urządzeń są te, które wykorzystuje się w kopalniach – zarówno w części podziemnej jak i nadziemnej. W takim miejscu pracy przede wszystkim istnieje zagrożenie związane z wybuchem pyłu węglowego lub też metanu. Są to urządzenia grupy I. Innymi urządzeniami (grupy II) są te, które mogą pracować w strefach zagrożonych wybuchem gazów, różnych rodzajów mgieł i pary, a więc mamy tutaj do czynienia z gazami na bazie propanu, etylenu oraz wodoru.  W końcu, ostatnim typem urządzeń (grupa III) są te, które mogą pracować w miejscach, gdzie istnieje zagrożenie pyłem palnym w postaci unoszących się cząstek oraz w postaci pyłu przewodzącego i nieprzewodzącego. Pył ma tendencję np. do osiadania na obudowach maszyn, które podczas pracy mogą nagrzewać się do określonej temperatury.

Dodatkowe oznaczenia urządzeń do stref zagrożonych wybuchem

Tego rodzaju urządzenia zazwyczaj powinny też posiadać oznaczenie co do tego, w jakiej klasie temperaturowej się znajdują. Poszczególna klasa odpowiada wartości maksymalnej temperatury powierzchni urządzenia. Określenie klasy zazwyczaj powinno bazować na sprawdzeniu urządzenia w najbardziej niesprzyjających dla niego warunkach eksploatacji. Urządzenia mogą też posiadać dodatkowe zabezpieczenia mechaniczne, dzięki którym minimalizują ryzyko wybuchu w strefie zagrożonej. Może to być chociażby budowa ognioszczelna, budowa iskrobezpieczna, budowa wzmocniona, osłona olejowa, proszkowa lub też hermetyczna, wykonanie wodoszczelne albo też z osłoną gazową z nadciśnieniem.

Urządzenia i podzespoły do stref zagrożonych wybuche: https://radiolex.pl/kategoria-produktow/strefa-atex/

Co oznaczają poszczególne symbole?

Warto więc podsumować, co zostaje oznaczone na każdym z urządzeń, które może być dopuszczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem:

– Symbol CE

– Numer identyfikacyjny tej jednostki, w której dokonywano certyfikacji urządzenia

– Symbol Ex mówiący o tym, że produkt został wykonany według wytycznych zachowania bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

– Oznaczenie, w jakiej grupie urządzeń znajduje się produkt

– Oznaczenie do jakiej strefy zagrożenia dedykowane jest urządzenie

– Oznaczenie do jakiego rodzaju zagrożenia jest przeznaczony